HCM UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & EDUCATION / PRESS AND MEDIA OFFICE

DANH SÁCH CHỜ DUYỆT

Ngày đăng ký Studio - Event Người mượn Thời gian mượn Thời gian trả Lý do mượn Tình trạng Xem PDF
13:00:20 - 05/05/2021 Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm Nguyễn Tuấn Anh 08:00 - 02/08/2021 16:30 - 08/08/2021 Trưng bày sản phẩm tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang 2021 Chờ duyệt
VỀ TRANG TRƯỚC