LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG - SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousOctober 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
25
17:45 - 25/09/2017
20:45 - 25/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
26
08:00 - 26/09/2017
16:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:45 - 26/09/2017
20:45 - 26/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
08:00 - 26/09/2017
16:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:45 - 27/09/2017
20:46 - 27/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
08:00 - 26/09/2017
16:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16:00 - 28/09/2017
22:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
29
08:00 - 29/09/2017
10:00 - 01/10/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:45 - 29/09/2017
20:46 - 29/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
08:00 - 29/09/2017
10:00 - 01/10/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:45 - 30/09/2017
20:46 - 30/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1
08:00 - 29/09/2017
10:00 - 01/10/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:00 - 02/10/2017
21:01 - 02/10/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
3
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:50 - 03/10/2017
21:00 - 03/10/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11:00 - 04/10/2017
13:00 - 04/10/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
78
910
15:00 - 10/10/2017
21:00 - 10/10/2017
Hội Trường - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11
15:00 - 11/10/2017
21:00 - 11/10/2017
Hội Trường - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12131415
161718
15:00 - 18/10/2017
21:00 - 18/10/2017
Hội Trường - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
19
07:00 - 19/10/2017
12:00 - 19/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 19/10/2017
17:00 - 19/10/2017
Hội Trường - Khoa Kinh Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
20
Phụ nữ Việt Nam
21
06:00 - 21/10/2017
12:00 - 21/10/2017
Hội Trường - Khoa Kinh Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 21/10/2017
20:00 - 21/10/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
13:00 - 22/10/2017
19:00 - 22/10/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2324
13:30 - 24/10/2017
16:30 - 24/10/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
252627
08:30 - 27/10/2017
11:30 - 27/10/2017
Hội Trường - Thư Viện
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15:25 - 27/10/2017
15:26 - 29/10/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
15:25 - 27/10/2017
15:26 - 29/10/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
29
15:25 - 27/10/2017
15:26 - 29/10/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
303112345
07:00 - 05/11/2017
11:55 - 05/11/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo Không Chính Quy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278