LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG - SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousMarch 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2728
08:00 - 28/02/2017
11:30 - 28/02/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:30 - 28/02/2017
21:31 - 28/02/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1
17:30 - 01/03/2017
21:31 - 01/03/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2345
6
17:30 - 06/03/2017
21:31 - 06/03/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
7
17:00 - 07/03/2017
21:01 - 07/03/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
8
Quốc tế phụ nữ
91011
16:00 - 11/03/2017
21:00 - 11/03/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
13141516
07:30 - 16/03/2017
12:00 - 16/03/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17
07:30 - 17/03/2017
12:00 - 17/03/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1819
20212223
07:30 - 23/03/2017
12:05 - 23/03/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16:00 - 23/03/2017
21:00 - 23/03/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
24
14:00 - 24/03/2017
16:30 - 24/03/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14:00 - 24/03/2017
18:00 - 24/03/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
25
07:00 - 25/03/2017
10:00 - 25/03/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
07:13 - 25/03/2017
19:12 - 25/03/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
26
06:00 - 26/03/2017
18:00 - 26/03/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Đoàn Trường
Người trực: Nguyễn Nam Thắng - 0913168121
07:00 - 26/03/2017
12:00 - 26/03/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
19:00 - 27/03/2017
21:00 - 27/03/2017
Hội Trường - Ban Quản Lý Ký Túc Xá
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
07:30 - 28/03/2017
11:30 - 28/03/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
29303112
34
07:30 - 04/04/2017
11:45 - 04/04/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
56789