LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG - SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousSeptember 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2829
16:30 - 29/08/2017
20:30 - 29/08/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
16:30 - 30/08/2017
20:30 - 30/08/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
31
16:30 - 31/08/2017
20:30 - 31/08/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
Quốc khánh 2/9
3
45
16:30 - 05/09/2017
20:30 - 05/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
67
16:00 - 07/09/2017
17:00 - 07/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
89
07:30 - 09/09/2017
12:00 - 09/09/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
10
1112
07:30 - 12/09/2017
10:00 - 12/09/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1314
08:00 - 14/09/2017
16:00 - 14/09/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1516
07:00 - 16/09/2017
12:00 - 16/09/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17
1819
13:30 - 19/09/2017
16:30 - 19/09/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2021
09:30 - 21/09/2017
12:30 - 21/09/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
15:00 - 22/09/2017
20:30 - 22/09/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2324
2526
08:00 - 26/09/2017
16:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
08:00 - 26/09/2017
16:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
08:00 - 26/09/2017
16:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16:00 - 28/09/2017
22:00 - 28/09/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
29
08:00 - 29/09/2017
10:00 - 01/10/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
08:00 - 29/09/2017
10:00 - 01/10/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1
08:00 - 29/09/2017
10:00 - 01/10/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
3
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
07:00 - 02/10/2017
17:00 - 06/10/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
78