LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG VÀ SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousMay 2019Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2930
Giải phóng miền Nam
1
Quốc tế lao động
2
Từ: 10:00:AM - 13:00:PM
Công đoàn QHDN, DVSV, TV, KTX tap văn nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
3
Từ: 11:00:AM - 14:00:PM
Tập văn nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 15:00:PM - 22:00:PM
Tổ chức Vòng sơ loại Hội thi "Tiếng hát ngoại ngữ sinh viên SPKT 2019"
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
45
Từ: 15:00:PM - 22:00:PM
Tổ chức Vòng sơ loại Hội thi "Tiếng hát ngoại ngữ sinh viên SPKT 2019" (chuyển từ ngày 03/5 sang vì trùng lịch Quốc tang)
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
Từ: 11:00:AM - 14:00:PM
Tập văn nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 15:00:PM - 21:30:PM
Tổ chức Vòng chung kết Hội thi Sinh viên SPKT với văn hóa giao thông năm 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
7
Từ: 10:00:AM - 13:30:PM
Tập văn nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 13:00:PM - 22:00:PM
Tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi "Construction Armbot Contest" năm 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
8
Từ: 11:30:AM - 14:00:PM
Điễn tập văn nghệ liên công Đoàn bộ phận: P.TBVT, P. KHTC. P. QTCSVC
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 17:00:PM - 21:00:PM
Duyệt sân khấu cho Vòng chung kết cuộc thi "Tiếng hát ngoại ngữ sinh viên Sư phạm Kỹ thuật 2019" diễn ra vào ngày 09/5
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
9
Từ: 11:30:AM - 14:00:PM
Diễn tập văn nghệ liên công Đoàn bộ phận: P.TBVT, P. KHTC. P. QTCSVC
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 15:00:PM - 22:00:PM
Tổ chức Vòng chung kết Hội thi "Tiếng hát ngoại ngữ sinh viên SPKT 2019"
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
10
Từ: 07:30:AM - 16:30:PM
Các đơn vị tập Văn nghệ theo lịch đăng ký từ VPCĐ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 16:30:PM - 21:00:PM
Lắp ráp thiết bị ánh sáng - cho Hội diễn văn nghệ công đoàn 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11
Từ: 09:00:AM - 17:00:PM
Tổ chức cuộc thi Mastering IT 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
Từ: 09:00:AM - 17:00:PM
Tổ chức cuộc thi Mastering IT 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 20:00:PM - 22:00:PM
Lắp ráp thiết bị âm thanh - cho Hội diễn văn nghệ công đoàn 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13
Từ: 07:00:AM - 11:00:AM
Ráp sân khấu Hội diễn Văn nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 13:00:PM - 17:00:PM
Ráp âm thanh, sân khấu Hội diễn Văn nghệ Công đoàn
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14
Từ: 07:00:AM - 11:00:AM
Ráp sân khấu Hội diễn Văn nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 13:00:PM - 17:30:PM
Ráp âm thanh, sân khấu hội diễn Văn nghệ Công đoàn
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15
Từ: 07:00:AM - 19:00:PM
Hội diễn Văn nghệ Công đoàn 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16
Từ: 13:30:PM - 16:30:PM
Tổ chức gặp gỡ đối thoại lãnh đạo khoa với SV HK2/2018-2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17
Từ: 07:00:AM - 11:30:AM
Tổ chức Lễ kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khen thưởng điển hình học tập và làm theo lời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 15:00:PM - 21:30:PM
Triển khai chuẩn bị và tổ chức chung kết hội thi "Người là niềm tin tất thắng lần VII"
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18
Từ: 07:00:AM - 09:45:AM
Set up sân khấu cho Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" năm 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 10:00:AM - 18:00:PM
Tổ chức Vòng bán kết Hội thi Olympic Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí minh Tầm nhìn xuyên thế kỷ năm 2019
Người trực: Võ Trường Vũ - 0981499197
19
Từ: 08:00:AM - 16:30:PM
Tổ chức Ngày hội việc làm 22/5/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
20
Từ: 08:00:AM - 16:30:PM
Tổ chức Ngày hội việc làm 22/5/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
21
Từ: 08:00:AM - 16:30:PM
Tổ chức Ngày hội việc làm 22/5/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
Từ: 08:00:AM - 16:30:PM
Tổ chức Ngày hội việc làm 22/5/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
23
Từ: 08:00:AM - 16:30:PM
Tổ chức Ngày hội việc làm 22/5/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 14:00:PM - 16:00:PM
Gặp gỡ giảng viên lần 5. Địa điểm: Hội trường lớn
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
24
Từ: 07:30:AM - 10:30:AM
Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo trường với Sinh viên HKII/2018-2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 16:00:PM - 21:30:PM
Bế mạc Hội thao truyền thống khối sinh viên năm 2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
25
Từ: 07:00:AM - 11:00:AM
Tổ chức ngày Hội Môi trường
Người trực: Võ Trường Vũ - 0981499197
Từ: 11:59:AM - 19:00:PM
Vòng chung kết cuộc thi học thuật The Future Civil Engineers
Người trực: Võ Trường Vũ - 0981499197
26
Từ: 17:00:PM - 20:00:PM
Tổ chức cuộc thi 6 bài lý luận chính trị -Sinh viên CKM
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27282930
Từ: 08:00:AM - 15:00:PM
Tổ chức Tết thiếu nhi 1.6 cho con CBVC
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 18:00:PM - 21:00:PM
Duyệt sân khấu chung kết Hội diễn văn nghệ Bài ca dâng Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
31
Từ: 07:30:AM - 18:00:PM
Tổ chức Lễ TN tháng 6/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1
Từ: 07:30:AM - 18:00:PM
Tổ chức Lễ TN tháng 6/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278

Quốc tế thiếu nhi
2
Từ: 07:30:AM - 18:00:PM
Tổ chức Lễ TN tháng 6/2019
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 08:00:AM - 10:00:AM
Lễ đón nhận chứng chỉ đạt chuẩn chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và Lễ tốt nghiệp CH, ĐH chính quy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
3
Từ: 09:00:AM - 09:00:AM
Tổ chức cuộc thi nét đẹp sinh viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
Từ: 09:00:AM - 09:00:AM
Tổ chức cuộc thi nét đẹp sinh viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
Từ: 09:00:AM - 09:00:AM
Tổ chức cuộc thi nét đẹp sinh viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 13:30:PM - 21:30:PM
Tổ chức chung kết Hội diễn văn nghệ Bài ca dâng Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6789