« PreviousAugust 2022Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2526
Từ: 07:30 - 19:31
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
Từ: 14:00 - 21:00
Hội Trường
Phan Công Đức
27
Từ: 07:30 - 19:31
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
28
Từ: 07:00 - 18:00
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
29
Từ: 07:00 - 18:00
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
30
Từ: 07:00 - 18:00
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
31
Từ: 07:00 - 18:00
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
1
Từ: 07:00 - 18:00
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
2
Từ: 07:00 - 18:00
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
3
Từ: 07:00 - 18:00
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Long Giang
4567
89101112
Từ: 15:00 - 16:00
Hội Trường
Trần Thu Hà
13
Từ: 08:30 - 13:00
Hội Trường
Trần Thu Hà
14
15
Từ: 08:00 - 16:29
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Thị Tịnh Ấu
16
Từ: 08:00 - 16:29
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Thị Tịnh Ấu
17
Từ: 08:00 - 16:29
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Thị Tịnh Ấu
18
Từ: 08:00 - 16:29
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Thị Tịnh Ấu
19
Từ: 08:00 - 16:29
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm
Nguyễn Thị Tịnh Ấu
20
Từ: 07:00 - 13:00
Hội Trường
Nguyễn Thanh Phong
21
Từ: 07:00 - 13:00
Hội Trường
Nguyễn Thanh Phong
2223242526
Từ: 08:00 - 11:59
Hội Trường
Phạm Thị Thu Sương
27
Từ: 08:00 - 11:59
Hội Trường
Phạm Thị Thu Sương
28
Từ: 08:00 - 11:59
Hội Trường
Phạm Thị Thu Sương
29
Từ: 08:00 - 11:59
Hội Trường
Phạm Thị Thu Sương
303112
Quốc khánh 2/9
34