LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG - SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousMay 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
24
07:30 - 24/04/2017
11:45 - 24/04/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11:00 - 24/04/2017
14:00 - 24/04/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
25
08:00 - 25/04/2017
18:00 - 26/04/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Thông Tin
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
26
08:00 - 25/04/2017
18:00 - 26/04/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Thông Tin
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
08:00 - 26/04/2017
23:00 - 27/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
08:00 - 26/04/2017
23:00 - 27/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
282930
Giải phóng miền Nam
1
Quốc tế lao động
23
11:00 - 03/05/2017
13:34 - 03/05/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14:00 - 03/05/2017
17:00 - 03/05/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
11:00 - 04/05/2017
14:00 - 04/05/2017
Hội Trường - Phòng Thiết Bị Vật Tư
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15:00 - 04/05/2017
21:00 - 04/05/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
11:00 - 05/05/2017
16:00 - 05/05/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18:00 - 05/05/2017
20:00 - 05/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
07:00 - 06/05/2017
17:01 - 07/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
7
07:00 - 06/05/2017
17:01 - 07/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
8
11:00 - 08/05/2017
14:00 - 08/05/2017
Hội Trường - Phòng Thiết Bị Vật Tư
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
9
11:00 - 09/05/2017
13:30 - 09/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 09/05/2017
16:11 - 09/05/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
10
08:00 - 10/05/2017
11:00 - 10/05/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11:00 - 10/05/2017
13:30 - 10/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11:30 - 10/05/2017
16:00 - 10/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11
08:30 - 11/05/2017
11:30 - 11/05/2017
Hội Trường - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11:12 - 11/05/2017
13:00 - 11/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 11/05/2017
21:30 - 11/05/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18:00 - 11/05/2017
20:00 - 11/05/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
08:00 - 12/05/2017
11:30 - 12/05/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11:00 - 12/05/2017
15:00 - 12/05/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Động Lực
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 12/05/2017
17:00 - 12/05/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18:00 - 12/05/2017
20:00 - 12/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13
08:00 - 13/05/2017
14:00 - 14/05/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14
08:00 - 13/05/2017
14:00 - 14/05/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15
08:00 - 15/05/2017
17:00 - 18/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16
08:00 - 15/05/2017
17:00 - 18/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17
08:00 - 15/05/2017
17:00 - 18/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18
08:00 - 15/05/2017
17:00 - 18/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18:00 - 18/05/2017
21:00 - 18/05/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
19
07:30 - 19/05/2017
11:30 - 19/05/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 19/05/2017
21:00 - 19/05/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
20
06:00 - 20/05/2017
13:00 - 20/05/2017
Hội Trường - Khoa Kinh Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 20/05/2017
21:00 - 20/05/2017
Hội Trường - Khoa Ngoại Ngữ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
21
06:30 - 21/05/2017
11:31 - 21/05/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 21/05/2017
17:00 - 21/05/2017
Hội Trường - Khoa Ngoại Ngữ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17:00 - 21/05/2017
21:00 - 21/05/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
07:30 - 22/05/2017
11:30 - 25/05/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Nguyễn Nam Thắng - 0913168121
08:00 - 22/05/2017
11:30 - 22/05/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 22/05/2017
21:00 - 22/05/2017
Hội Trường - Khoa Ngoại Ngữ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
23
07:30 - 22/05/2017
11:30 - 25/05/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Nguyễn Nam Thắng - 0913168121
07:00 - 23/05/2017
12:00 - 23/05/2017
Hội Trường - Khoa Ngoại Ngữ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
07:30 - 23/05/2017
17:00 - 24/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
24
07:30 - 22/05/2017
11:30 - 25/05/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Nguyễn Nam Thắng - 0913168121
07:30 - 23/05/2017
17:00 - 24/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
25
07:30 - 22/05/2017
11:30 - 25/05/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Nguyễn Nam Thắng - 0913168121
07:30 - 25/05/2017
11:30 - 25/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 25/05/2017
21:00 - 25/05/2017
Hội Trường - Khoa Xây Dựng
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
26
08:00 - 26/05/2017
11:30 - 26/05/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
10:30 - 26/05/2017
13:30 - 26/05/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 26/05/2017
21:00 - 26/05/2017
Hội Trường - Khoa Ngoại Ngữ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
08:00 - 27/05/2017
11:30 - 27/05/2017
Hội Trường - Khoa Ngoại Ngữ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
07:30 - 28/05/2017
14:00 - 28/05/2017
Hội Trường - Khoa Ngoại Ngữ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2930311
08:00 - 01/06/2017
14:00 - 01/06/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278

Quốc tế thiếu nhi
23
07:30 - 03/06/2017
17:00 - 03/06/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
06:30 - 04/06/2017
18:00 - 04/06/2017
Hội Trường - Phòng Đào Tạo
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278