LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG - SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousJuly 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2627
08:00 - 27/06/2017
10:00 - 01/07/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
08:00 - 27/06/2017
10:00 - 01/07/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
29
08:00 - 27/06/2017
10:00 - 01/07/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
08:00 - 27/06/2017
10:00 - 01/07/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1
08:00 - 27/06/2017
10:00 - 01/07/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2
3456789
1011121314
07:30 - 14/07/2017
11:30 - 14/07/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1516
17181920
13:00 - 20/07/2017
18:00 - 23/07/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
21
13:00 - 20/07/2017
18:00 - 23/07/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
08:00 - 21/07/2017
12:00 - 21/07/2017
Hội Trường - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
13:00 - 20/07/2017
18:00 - 23/07/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
23
13:00 - 20/07/2017
18:00 - 23/07/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
24252627
07:00 - 27/07/2017
11:30 - 27/07/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
07:01 - 27/07/2017
18:02 - 29/07/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
07:01 - 27/07/2017
18:02 - 29/07/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
29
07:01 - 27/07/2017
18:02 - 29/07/2017
Sảnh Tòa Nhà Trung Tâm - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
31123456