LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG - SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousApril 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27
19:00 - 27/03/2017
21:00 - 27/03/2017
Hội Trường - Ban Quản Lý Ký Túc Xá
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
07:30 - 28/03/2017
11:30 - 28/03/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
293031
13:03 - 31/03/2017
21:04 - 31/03/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1
15:00 - 01/04/2017
21:00 - 01/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2
3
08:00 - 03/04/2017
15:00 - 03/04/2017
Hội Trường - Trung tâm dịch vụ Sinh viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15:00 - 03/04/2017
21:00 - 03/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
07:30 - 04/04/2017
11:45 - 04/04/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15:00 - 04/04/2017
21:30 - 04/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
13:00 - 05/04/2017
21:00 - 05/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
67
13:30 - 07/04/2017
20:30 - 07/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
89
10
06:30 - 10/04/2017
11:00 - 10/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 10/04/2017
17:00 - 10/04/2017
Hội Trường - Trung tâm dịch vụ Sinh viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11
06:30 - 11/04/2017
11:30 - 11/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:00 - 11/04/2017
21:00 - 11/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
07:00 - 12/04/2017
17:00 - 12/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13
18:00 - 13/04/2017
21:01 - 13/04/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14
06:30 - 14/04/2017
11:30 - 14/04/2017
Hội Trường - Khoa Cơ Khí Máy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12:00 - 14/04/2017
19:00 - 14/04/2017
Hội Trường - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18:00 - 14/04/2017
21:01 - 14/04/2017
Hội Trường - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15
07:30 - 15/04/2017
16:30 - 15/04/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18:00 - 15/04/2017
16:30 - 16/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16
18:00 - 15/04/2017
16:30 - 16/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
171819
08:30 - 19/04/2017
16:00 - 19/04/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
20
09:00 - 20/04/2017
11:00 - 22/04/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14:00 - 20/04/2017
17:00 - 20/04/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
21
09:00 - 20/04/2017
11:00 - 22/04/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
09:00 - 20/04/2017
11:00 - 22/04/2017
Hội Trường - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
13:30 - 22/04/2017
16:30 - 22/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15:30 - 22/04/2017
19:00 - 22/04/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
23
06:30 - 23/04/2017
11:30 - 23/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12:30 - 23/04/2017
19:00 - 23/04/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
24
07:30 - 24/04/2017
11:45 - 24/04/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11:00 - 24/04/2017
14:00 - 24/04/2017
Hội Trường - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
25
08:00 - 25/04/2017
18:00 - 26/04/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Thông Tin
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
26
08:00 - 25/04/2017
18:00 - 26/04/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Thông Tin
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
08:00 - 26/04/2017
23:00 - 27/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
08:00 - 26/04/2017
23:00 - 27/04/2017
Hội Trường - Đoàn Trường
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
282930
Giải phóng miền Nam
1
Quốc tế lao động
23
14:00 - 03/05/2017
17:00 - 03/05/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
15:00 - 04/05/2017
21:00 - 04/05/2017
Hội Trường - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
18:00 - 05/05/2017
20:00 - 05/05/2017
Hội Trường - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
07:00 - 06/05/2017
17:01 - 07/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
7
07:00 - 06/05/2017
17:01 - 07/05/2017
Hội Trường - Phòng Truyền Thông
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278