LỊCH SỬ DỤNG HỘI TRƯỜNG VÀ SẢNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM


    « PreviousNovember 2018Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
29
Từ: 06:00:AM - 16:00:PM
Tổ chức thi đấu robot fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 17:00:PM - 20:30:PM
Đoàn Khoa Đào tạo Chất lượng cao tổ chức học 6 bài lý luận chính trị
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
Từ: 17:00:PM - 20:30:PM
Đoàn Khoa Đào tạo Chất lượng cao tổ chức học 6 bài lý luận chính trị
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
31
Từ: 14:00:PM - 21:00:PM
RE: Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng 2018, công chiếu tác phẩm kịch Dấu xưa, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Thành ủy
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
12
Từ: 07:00:AM - 17:00:PM
Tổ chức Hội thảo của Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ
Người trực: Võ Trường Vũ - 0981499197
3
Từ: 08:00:AM - 11:00:AM
Ráp chương trình hội ngộ khóa 78
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 13:00:PM - 21:00:PM
Tổ chức Vòng Chung kết Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4, năm 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
Từ: 07:00:AM - 17:00:PM
Họp mặt 40 năm cựu sinh viên khóa 78
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
Từ: 08:00:AM - 17:00:PM
Tổ chức giải đấu Robot Fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
Từ: 08:00:AM - 18:00:PM
Tổ chức giải đấu Robot Fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
7
Từ: 07:30:AM - 19:30:PM
Tổ chức robot fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
8
Từ: 07:30:AM - 19:30:PM
Tổ chức robot fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
9
Từ: 13:00:PM - 11:55:AM
Phát bằng TN VLVH
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
10
Từ: 13:00:PM - 11:55:AM
Phát bằng TN VLVH
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
11
Từ: 06:30:AM - 19:30:PM
Tổ chức giải đấu Robot Fighting
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1213
Từ: 16:30:PM - 21:00:PM
Chạy chương trình, sân khấu, âm thanh buổi 1 - Hội diễn văn nghệ truyền thống khối sinh viên lần XV - 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
14
Từ: 16:30:PM - 21:00:PM
Chạy chương trình, sân khấu, âm thanh buổi 2 - Hội diễn văn nghệ truyền thống khối sinh viên lần XV - 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
15
Từ: 13:00:PM - 17:00:PM
Tổ chức Lễ Khai giảng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và Lễ Tốt nghiệp Đại học Sunderland
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 16:45:PM - 21:15:PM
Buổi 1 - Khai mạc Hội diễn văn nghệ truyền thống khối sinh viên lần XV - 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
16
Từ: 07:00:AM - 13:00:PM
Tổ chức Lễ Khai giảng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và Lễ Tốt nghiệp Đại học Sunderland
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 16:30:PM - 21:15:PM
Buổi 2 - Bế mạc Hội diễn văn nghệ truyền thống khối sinh viên lần XV - 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
17
Từ: 07:00:AM - 12:30:PM
HỘI THI TAY NGHỀ CẤP KHOA
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
Từ: 17:00:PM - 23:30:PM
Tổ chức giải đấu Robot Fighting
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
18
Từ: 06:30:AM - 19:30:PM
Tổ chức giải đấu Robot Fighting
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
19
Từ: 07:30:AM - 17:00:PM
Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
20
Từ: 07:00:AM - 11:30:AM
Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278

Nhà giáo Việt Nam
21
Từ: 15:00:PM - 21:00:PM
Cuộc thi "Giới thiệu Sách - lần I - năm 2018"
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
22
Từ: 08:00:AM - 20:00:PM
Chuẩn bị Eureka 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
23
Từ: 06:30:AM - 21:00:PM
Tổ chức Chương trình Khai mạc và các chương trình đồng hành VCK Giải thưởng SV nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 20 - Năm 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
24
Từ: 07:00:AM - 11:30:AM
v/v phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
25
Từ: 06:30:AM - 09:00:AM
v/v phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
26
Từ: 14:00:PM - 21:00:PM
Tổ chức giải đấu robot fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
27
Từ: 08:00:AM - 12:00:PM
Tổ chức giải đấu robot fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
28
Từ: 07:30:AM - 21:30:PM
Tổ chức robo fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
29
Từ: 07:30:AM - 21:30:PM
Tổ chức robo fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
30
Từ: 08:00:AM - 20:00:PM
Tổ chức giải đấu robo fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
1
Từ: 17:00:PM - 23:01:PM
Tổ chức giải đấu Robot fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
2
Từ: 06:00:AM - 19:00:PM
Tổ chức giải đấu Robot Fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
3
Từ: 07:30:AM - 21:30:PM
Tổ chức robo fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
4
Từ: 07:30:AM - 21:30:PM
Tổ chức robo fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
5
Từ: 07:30:AM - 21:30:PM
Tổ chức robo fight
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
6
Từ: 19:30:PM - 18:30:PM
Tổ chức robo fight (tháo thiết bị)
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
7
Từ: 08:00:AM - 18:00:PM
Tổ chức lễ phát bằng TN tháng 12/2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
8
Từ: 08:00:AM - 18:00:PM
Tổ chức lễ phát bằng TN tháng 12/2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278
9
Từ: 08:00:AM - 18:00:PM
Tổ chức lễ phát bằng TN tháng 12/2018
Người trực: Phạm Khoa Thành - 0918060278